Menderes Masifi ve Batı Anadolu Grabenlerinin Jeolojik Evrimi:

Migmatitleşme, Granit Yerleşimi ve Genişlemeli Tektonizma Arasındaki Zaman-Mekan İlişkisine Bir örnek

 

Prof. Dr. Erdin Bozkurt

Jeoloji Mühendisliği
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 
23 Şubat 2017 Perşembe Saat: 14.00
TP Ar-Ge Merkezi Konferans Salonu