Güneydoğu Türkiye,Kuzey Irak ve Suriye'nin Neotektoniği:Güneydoğu Anadolu Kamasının İç Yapısı

Prof.Dr.Gürol SEYİTOĞLU
Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü


30 Mart Perşembe Saat 14:00
TP Ar-Ge Merkezi Konferans Salonu