Ankara Civarı Jura Yaşlı Kondanse İstifler (Bağlum) ve Üst Kretase-Paleosen Resifler (Malıboğazı, Kuzeydoğu Ankara)