10. Uluslararası Kretase Sempozyumu (Tamamlandı)

Uluslararası Stratigrafi Komisyonu ve Kretase Alt Komsiyonunun da içinde bulunacağı toplantıda Kretase stratigrafisi, paleontolojisi, çökel ortamları ve fasiyesleri, hidrokarbon olanakları ve maden yatakları, jeodimaniği ve Tetis evrimi, iklim ve deniz seviyesi değişimleri gibi konularda oturumlar yer alacaktır. Sempozyumda ayrıca çeşitli çalıştaylar, kısa kurslar ve komisyon toplantıları da yapılacaktır. 4 Günlük bilimsel oturumların yanı sıra toplantı öncesi ve sonrası arazi gezileri mevcuttur.

https://10cretsymp.univie.ac.at