Dernek Hakkında

Türkiye Petrol Jeologları Derneği, 2 Ağustos 1958 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Bu tarih, Türkiye'de 6326 Sayılı Petrol Kanunu'nun kabul edilmesinden sonra petrol arama faaliyetlerinin hızla arttığı birinci patlama dönemine tekabül eder ki; yerli ve yabancı petrolcü sayısındaki artış derneğimizin üye sayısına da yansımıştır.

Derneğimizin amacı, Türkiye'de petrol ve doğalgazla ilgili bilimleri ilerletmek, arama ve işletme yöntemlerindeki ilerlemeleri teşvik etmek ve derneğin bütün üyelerine bilimsel araştırma ruhu aşılayarak, petrol ve doğalgaz jeolojisine ve diğer bilimlere ait yenilikleri yaymaktır. Derneğimizin diğer bir amacıda, tek başına veya ilgili meslek örgütleriyle birlikte petrol ve doğalgaz arama, üretim ve piyasa faaliyetleriyle ilgili kongre, konferans ve sergiler düzenlemektir.

Derneğimiz üyeleri, kamu ve özel sektörde, çeşitli petrol faaliyetlerinde bizzat uygulama içinde oldukları için derneğimiz Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Kanunu değişikliği çalışmalarında, uzun yıllara dayanan tecrübesi ışığında, söz konusu yasal düzenlemeler konusunda çeşitli platformlarda görüş bildirmiştir. Ülke çıkarları açısından son derece önemli ve etkili olduğuna inandığımız yasal düzenlemeler konusundaki çalışmalarımız gelecekte de devam edecektir.

Ayrıca, kongrelerle ilgili bilimsel yayınlar ve periyodik olarak yayımladığımız TPJD Bülteni, kamu ve özel sektör petrol şirketleri, üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşlarda çalışan 800 civarındaki aktif üyemiz için en önemli bilimsel referansı oluşturmaktadır. Sektör çalışanı olan birçok üyemizin, hidrokarbon aramacılığında gelişmeleri takip edebilmesi ve uygulamaları öğrenebilmesi için eğitimlerine TPJD olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz.